Onze Droom

Stichting groen en Geluk is een nieuwe stichting die in het leven is geroepen door 2 mensen (Maarten en Mariska van der Meer) die eigenaren zijn van een stuk grond in Stompwijk. Zij hebben deze grond eind 2020 gekocht en zien hierin veel mooie toekomstmogelijkheden. Ze willen dit graag delen met omwonende. Zij hebben hier in 2021 moestuinen gecreëerd en verhuurd en verhuren er paardenstallen. Zij hopen, door oprichting van de stichting, een plek te creëren in Stompwijk waar mens, dier en natuur kunnen verbinden. Zij zien dit in de breedste zin van het woord en staan open voor mooie ideeën en initiatieven. Iedereen is welkom. De stichting is opgericht op 3 februari 2022.

Er is geen winstoogmerk, de stichting wil inkomsten investeren in de activiteiten om de wensen uit te breiden en onze visie verder te verwezenlijken. 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het stuk grond aan dr. Van Noortstraat 53a in te richten en te behouden met als pijlers het verbinden van mens, dier en natuur. Wij doelen hiermee op het samenbrengen van deze 3 pijlers op 1 stuk.

Stichting Groen en Geluk heeft als maatschappelijke doelstelling om mensen en groen te verbinden. In deze tijd waarin innovatie heel snel gaat is het belangrijk ook oog te hebben voor groen en duurzaamheid. Wij staan voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid, creativiteit en sociale vaardigheden van geïnteresseerden, zodat deze kunnen groeien, in een groene, natuurlijke omgeving. Wij doen dit door lokale bewoners te betrekken bij de activiteiten die wij bieden op het gebied van de verhuur van moestuinen, paardenboxen en leuke activiteiten zoals workshops. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan activiteiten en workshops.

Wij willen iedereen laten meegenieten van de natuur en de mogelijkheden op ons terrein.

Visie

Onze visie is om een duurzame, natuurlijk plek te creëren waar mensen kunnen ontspannen, leren (van zaadje tot product) en ontwikkelen van eigen kennis door informatie uit te wisselen en samen kunnen komen. Dit op een natuurlijk, duurzame wijze in combinatie met tuinieren.

In de huidige maatschappij waar ontwikkeling, innovatie en digitalisering snel ontwikkelen vinden wij het belangrijk om daarin het contact met de natuur niet te verliezen. Op een kleinschalige manier willen wij omwonende dichter bij de natuur brengen.

Missie

Wij staan voor verbinding tussen mens , dier en natuur.

Dit realiseren wij d.m.v. onderstaande beschreven activiteiten;

–       Verhuren van moestuinen en moestuinbakken

–       Ruimte creëren voor moestuinders voor het uitwisselen van zaden, opbrengst en tips

–       Verhuren van paardenboxen met vrije uitloop

–       Ruimte voor het vrij bewegen van paarden

–       Een sociale plek in de buitenlucht creëren voor huurders en donateurs

–       Speelgelegenheid bieden voor kinderen van huurders en donateurs

–       Workshops organiseren met thema Groen, denk aan composteren en enten

–       Donateurs betrekken bij de opbrengsten van de tuinen en de grond

Iedereen is welkom 😊

Beleid:

Financiën:

Inkomsten van de stichting zijn verhuur van tuinen en boxen, subsidies, opbrengsten van workshops en donaties. Daarnaast inkomsten door verkoop van groente en fruit van het terrein wat te veel is voor eigen gebruik.

Uitgaven zijn onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en betaling van weekendkrachten die op zaterdag werken om het terrein te onderhouden. Daarnaast kosten voor onderhoud van het terrein en kosten voor uitbreiding van de huidige activiteiten. Ook zijn er maandelijkse huurkosten van de grond. 

Activiteiten:

Momenteel wordt er gewerkt aan het opknappen van het terrein, het aanleggen van tegelpaden tussen de tuinen, het verwijderen van onkruid en het creëren van moestuinbakken. Voor de toekomst wordt gekeken naar het aanleggen van eco-toilet en het maken van compostbakken. 

Op de achtergrond wordt er gewerkt aan de oprichting van de stichting en de toekomstplannen.

Een plan voor het werven en behouden van donateurs en huurders en het bieden van 

Een uitgebreid beleidsplan is op te vragen bij de stichting.