Beleidsplan 2022-2026

Inleiding:

Stichting Groen en Geluk is een jonge stichting die op 3 februari 2022 in het leven is geroepen door Maarten en Mariska van der Meer. Al langere tijd wilden ze een plek creëren waar jong en oud samenkomt en kennis kan maken met de natuur. Door oprichting van stichting Groen en Geluk is er een sociale plek gecreëerd om mens, dier en natuur te kunnen verbinden. Er is geen winstoogmerk, de stichting wil inkomsten, verkregen uit donatie gelden en verkoop van duurzame producten, investeren in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten om de doelstellingen te behalen en verder uit te breiden en hiermee tegemoet komen aan de wensen.

Iedereen is welkom!

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: Het verbinden van mens, dier en natuur door middel van organisatie van verschillende activiteiten voor jong en oud.

Stichting Groen en Geluk heeft als maatschappelijke doelstelling om een sociale plek te zijn waar mensen, dier en groen verbinden. In deze tijd waarin innovatie heel snel gaat is het belangrijk ook oog te hebben voor groen, duurzaamheid en socialisatie om als mens dicht bij de natuur te blijven en samen te werken. Wij staan vóór de ontwikkeling van zelfredzaamheid, creativiteit en sociale vaardigheden van iedereen zodat zij kunnen groeien, in een mooie groene, natuurlijke omgeving. Niemand uitgezonderd.

 

Visie:

Onze visie is om een duurzame, natuurlijk plek te zijn voor ontspanning en natuureducatie. Mensen kunnen hier leren over het proces van zaadje tot eindproduct, allemaal op biologische basis. Daarnaast zal er door middel van workshops mogelijkheden ontstaan voor kennisoverdracht.

Door mensen te betrekken bij de activiteiten die wij bieden op het gebied van moestuinen, dieren en workshops, halen we mensen uit een sociaal isolement en geven hun ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen.

Kinderen laten we kennis maken met moestuinieren en kennisoverdracht.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een diversiteit van activiteiten en workshops. Wij willen iedereen laten meegenieten van wat de lokale natuur in Stompwijk te bieden heeft. Om dit te vergroten creëren we samenwerking met verschillende partijen en instanties met dezelfde belangstelling, denk aan;

 • IVN
 • De Dansende boom
 • Goed Bezig!
 • SenW
 • Stadstuin Rusthout
 • JOGG
 • Moestuincoaches
 • Diverse andere.

 

Missie

Wij staan vóór verbinding tussen mens, dier en natuur.

Dit realiseren wij door onderstaande beschreven activiteiten te organiseren;

 • Ter beschikking stellen van moestuinen en moestuinbakken op hoogte speciaal voor ouderen en mensen in een rolstoel.
 • Wekelijks aanbieden van moestuinlessen voor bassischoolleerlingen van de bassischool in Stompwijk
 • Verdelen van oogstopbrengsten aan mensen die het minder breed hebben, vrienden, donateurs en overige belangstellenden.
 • Samenwerking creëren met andere instanties die dezelfde belangstelling hebben, denk aan:
  • IVN
  • De plaatselijke basisschool
  • Gemeente Leidschendam-Voorburg
  • Sport en Welzijn (SenW)
  • JOGG
  • De Dansende Boom
  • Stadstuin Rusthout
  • Duurzaam Leidschendam
  • Omringende schooltuintjes en moestuinverenigingen
 • Ruimte creëren voor moestuinders voor het uitwisselen van zaden, opbrengst en tips
 • Ter beschikking stellen van paardenboxen met vrije uitloop
 • Een sociale plek in de buitenlucht zijn voor vrienden en donateurs
 • Een sociale plek zijn waar iedereen terecht kan met interesse voor onze activiteiten
 • Speelgelegenheid bieden voor kinderen van vrienden en donateurs
 • Kleine dieren houden waardoor we diverse educatie kunnen geven
 • Workshops organiseren met diverse thema’s zoals Groen, Dier en Natuur denk aan:
  • Composteren
  • Enten
  • Vogelhuisjes maken
  • Insectenhuisjes maken.


Iedereen is welkom! 

Werkzaamheden van de Stichting

De stichting stelt momenteel moestuinen ter beschikking. Daarnaast zijn er speciale moestuinbakken op hoogte geplaatst voor ouderen die minder vitaal zijn of mensen in een rolstoel. Lage kasjes “Platglas” zijn gemaakt om al in een vroeg jaargetijde te kunnen planten voor kinderen en buitenschoolse activiteiten.

De doelgroep is breed; iedereen die wil tuinieren en leren over de natuur is welkom. Een speciaal deel is gericht op kinderen. In samenwerking met de plaatselijke basisschool zijn “Schooltuintjes” gerealiseerd. Twee speeltuintjes zijn aanwezig en ook wat kleine dieren zoals kippen en konijnen. Verder is er een hobbykas aanwezig voor algemeen gebruik zoals workshops en andere vormen van educatie.

Stichting Groen en Geluk heeft paardenboxen beschikbaar waar nu 3 paarden staan met 100% vrije uitloop in een paddock. Paarden zijn kuddedieren en gedijen het beste in een vrije uitloop. In de zomermaanden is hiervoor +/- 1500 m2 paardenweide beschikbaar waar ze samen kunnen lopen en gedijen. Alle paarden zijn onbeslagen wat beter is voor de gezondheid van het paard.
In de toekomst is het plan een 4e box te plaatsen in de huidige stal en ter beschikking te stellen voor vakantieopvang of tijdelijke opvang van paarden.

De stichting organiseert daarnaast verschillende activiteiten. Er wordt nu met name gewerkt aan:

 • Het organiseren van workshops
 • Invulling geven aan de schooltuintjes
 • Aantrekken van vrijwilligers voor diverse functies
 • Inkomsten genereren onder andere door middel van het maken van:
  • Natuurlijke balsems
  • Zalven
  • Kaarsen
  • Oliën
  • Zeep
  • En meer
  • Aanbieden van verse producten van de tuinen
  • Eieren
 • Planten bieb
 • Verbeteringen van en op het terrein
 • Andere toekomstmogelijkheden om mens, dier en natuur te verbinden
 • Mogelijkheid/ ruimte creëren voor speciale doelgroepen in de vorm van therapie/ dagbesteding

 

Het beheer en de besteding van het vermogen

Verwerving van inkomsten

Inkomsten van de stichting komen uit de verhuur van tuinen en paardenboxen, subsidies, opbrengsten van workshops, donaties, de webshop en verkoop verse producten wat te veel is voor eigen gebruik.

Ook worden er diverse producten met natuurlijke ingrediënten handmatig gemaakt. Deze producten worden samen met vele andere producten verkocht in onze webshop.

 

Uitgaven:

Uitgaven van de stichting zijn onder andere de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en terreinbeheer door inhuren van  van weekend- en andere krachten. Daarnaast zijn er kosten voor onderhoud, uitbreiding van de huidige activiteiten en huur van het terrein.

De overige inkomsten worden door de stichting gebruikt voor (de ontplooiing van) nieuwe openbare activiteiten.

Het vermogen van de Stichting wordt gebruikt voor onderhoud van het terrein, (oa. het opknappen van de stallen, schuren en hobbykastjes). Daarnaast worden er workshops, open dagen en andere leuke activiteiten die mensen verbindt met de natuur georganiseerd.

Donateurs kunnen terecht voor o.a. overgebleven groente, vers gemaaid gras, mest etc. Via onze social media kanalen (Facebook, Instagram, stompwijk.nl, nieuwsbrieven, LinkedIn) wordt er gecommuniceerd met de leden en overige geïnteresseerden. Zo zal er, op termijn, ook een plantenbieb komen voor de uitwisseling van planten/ stekjes/ zaadjes.

Beleid 2022- 2026

Door de recente oprichting van de stichting is een concreet tijdsplan maken nog lastig in te schatten.

 

Globale planning 2023:

 • Januari;            Vrijwilligersbijeenkomst, meer vrijwilligers proberen te werven
 • Februari;         Plaatsen fietsenstalling (afhankelijk van subsidie)
 • Maart:                Opening van de kindermoestuinen en de moestuinbakken
 • April;                   Paaseieren zoeken voor kinderen uit Stompwijk
 • April;                   Stichting iedere zaterdag open van 10 – 14u
 • Mei;                     Kraam opzetten voor verdeling groente en fruit
 • 2e kwartaal;    Naschoolse moestuinlessen in samenwerking met SenW
 • 2e kwartaal;    Opknappen van de schuur
 • 3e kwartaal;    Opknappen tegelpad naar moestuinbakken
 • 4e kwartaal;    Opknappen paddock
 • Jaarrond;        Invulling van verdere workshops volgt, zo’n 3-4x keer per jaar

 

Globale planning 2024 – 2026

 • Mogelijk een andere toegangsweg realiseren, de huidige weg opknappen
 • Mogelijkheden bekijken (vergunningaanvraag) voor activiteiten/ dagbesteding voor kinderen, ouderen, gehandicapten, minder bedeelden.
 • Uitbreiden met meer dieren
 • Uitbreiding met plantenbieb
 • De sloot opknappen
 • In overleg met omliggende gronden evt. de tuinen uitbreiden
 • Vrijwilligers en donateurs werven

 

Gerealiseerde projecten:

 • Workshop
  • Composteren
  • Pompoen maken
  • Moestuinen
  • Insectenhotels maken
  • Vogelbomen maken
 • Buitenschoolse activiteiten met SenW
 • Kindermoestuinen
 • Schooltuintjes
 • Schuur opknappen